Con relación a Albert Pérez Monfort


Actualment, exerceixo com a professor del Cicle Formatiu de Grau Superior "Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell, orientat a la creació de col·leccions de moda i vestuari a mida". El meu viatge en el món tèxtil va començar amb tan sols 14 anys, quan vaig ingressar com a estudiant de Formació Professional. Després de completar amb èxit l'FP, vaig decidir continuar la meva formació amb estudis d'Enginyeria Industrial, especialitzant-me en Filatura i Teixits.

Durant aquesta etapa, vaig compaginar les demandes acadèmiques amb la meva vocació docent, treballant com a professor en el camp de la Formació Professional vinculada al tèxtil. Després d'uns anys de desvinculació del tèxtil i la docència, el curs 2013-2014, vaig integrant-me al Cicle Formatiu de Grau Mig "Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtil" a l'Institut de Terrassa. Aquesta reentrada a l'àmbit educatiu em va permetre fusionar la meva passió pel tèxtil amb la transmissió del coneixement a les noves generacions d'estudiants.

---

Actualmente, ejerzo como profesor del Ciclo Formativo de Grado Superior "Diseño Técnico en Textil y Piel, orientado a la creación de colecciones de moda y vestuario a medida". Mi viaje en el mundo textil empezó con tan sólo 14 años, cuando ingresé como estudiante de Formación Profesional. Después de completar con éxito la FP, decidí continuar mi formación con estudios de Ingeniería Industrial, especializándome en Hilatura y Tejidos.

Durante esta etapa compaginé las demandas académicas con mi vocación docente, trabajando como profesor en el campo de la Formación Profesional vinculada al textil. Después de unos años de desvinculación del textil y la docencia, el curso 2013-2014, me integré en el Ciclo Formativo de Grado Medio "Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textil" en el Instituto de Terrassa. Esta reentrada en el ámbito educativo me permitió fusionar mi pasión por el textil con la transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones de estudiantes.

Edad: 55 años
Tipo de perfil: Formador/a o profesor/a
Portafolios

El portafolios permanece vacío.
    0 entradas en el portafolios
Itinerarios formativos

El procés de teixidura són el conjunt d'operacions necessàries per crear teixits a partir de fils. En aquest itinerari formatiu es parlarà concretament de com s'obtenen els teixits de calada.
Contenidos aportados

Traducción
28 de febrero de 2024 entrado por Albert Pérez Monfort

El lino es una materia textil que ha sido utilizada desde el siglo IV a. C. y destaca por sus características espectaculares. Aquí se podrá comprender su clasificación, el proceso de obtención de la fibra, sus características distintivas, las propiedades que le son propias y sus principales aplicaciones.
Fibras textiles

Autoria
Traducción
28 de febrero de 2024 entrado por Albert Pérez Monfort

Son ligamentos que a partir de un ligamento simple, repetido varias veces, haciéndolos más pesados o más ligeros en cada una de las repeticiones, hacen efectos de esfumados o degradados.
Calada
Ligamento
Tejeduría

Autoria
Traducción
28 de febrero de 2024 entrado por Albert Pérez Monfort

Se consigue partiendo de un ligamento simple o de un motivo determinado, al que se le dibuja cuatro veces modificándolo a partir de la oposición de los tomos y dejos.
Calada
Ligamento
Tejeduría

Autoria
Traducción
28 de febrero de 2024 entrado por Albert Pérez Monfort

Los ligamentos radiados tienen curso cuadrado. Son ligamentos que parten de un motivo cuadrado que se hace girar en torno a un punto de giro ficticio.
Calada
Ligamento
Tejeduría

Autoria
26 de febrero de 2024 entrado por Albert Pérez Monfort

Són lligaments que a partir d'un lligament simple, repetit diverses vegades, fent-los més pesats o més lleugers a cadascuna de les repeticions, fan efectes d'esfumats o degradats.
Calada
Ligamento
Tejeduría

S'aconsegueix partint d'un lligament simple o d'un motiu determinat, al qual se'l dibuixa quatre vegades modificant-lo a partir de l'oposició dels prencs i dels deixos.
Calada
Ligamento
Tejeduría

Els lligaments radiats tenen curs quadrat. Són lligaments que parteixen d'un motiu quadrat que es fa girar al voltant d'un punt de gir fictici.
Calada
Ligamento
Tejeduría
      Página 1/42. Total: 290 contenidos