Lligaments de calada


Pot contenir des dels lligaments fonamentals i els seus derivats fins a lligaments compostos i especials. Per a cadascun es descriuen les característiques, l'enunciat general (si té enunciat), exemples i imatges de teixits fabricats amb el lligament.
Número de elementos creados: 28

La teoria dels teixits

Per poder entendre els lligaments i les estructures dels teixits de calada és important abans entendre com es representen aquests lligaments en una quadrícula. També altres conceptes bàsics que hi estan relacionats.

Lligaments fonamentals

Són els lligaments més simples possibles. Es diferencien en tafetà, sarja i ras segons sigui el seu escalonat i la forma de lligar els fils amb les passades. Cadascun d'ells té els seus derivats.

Lligaments derivats del tafetà

Lligaments derivats de la sarja

Lligaments derivats del ras

Lligaments compostos

Es tracta de lligaments formats per la combinació de dos o més lligaments fonamentals o derivats.

Teixits amb lligaments múltiples

Els teixits Jacquard

Entradas al grupo de contenidos no asociadas a ningún índice